قوانین خرید


با تشکر از انتخاب شما 
قوانین مربوط  به خرید : 
- این اشتراک جهت ثبت نام شما در قرعه کشی  سایت ایران خودرو و سایپا می باشد 
- با تهیه اشتراک شما بخشنامه های فروش را به صورت پیامکی دریافت خواهید کرد . 
- این اشتراک دائمی می باشد و ثبت نام خودرو تا زمان برنده شدن شما در قرعه کشی کار ثبت نام شما را انجام خواهد داد . 
- ثبت نام خودرو ، فقط خودرو هایی که شانس بیشتری را دارند  به شما معرفی و ثبت نام می کند و هیچگونه ضمانتی در قبال صدرصد  برنده شدن شما در قرعه کشی را ندارد . 
- معرفی اولویت اصلی ثبت نام پیشنهاد می شود . سایر پیشنهاد ها بستگی به شخص دارد . 
- در بعضی  بخشنامه ها امکان اینکه شانس خودرو های مورد نظر بیشتر و کمتر شود نیز وجود دارد 
- استفاده از اشتراک ویژه ثبت نام ، سایر خدمات مربوط به خودرو را نیز شامل می شود . 
- امکان برگشت هزینه به هیچ عنوان فراهم نیست 
- مشترک به اختیار خود نسب به تهیه اشتراک می نماید و الزام به تهیه اشتراک اجباری نمی باشد .